Kwartiermaker en vernieuwer

 

• Pragmatisch als kwartiermaker en vernieuwer.

• Ondernemend in netwerken.

• Goed met geld.

• Creatief in samenstellen van culturele en educatieve programma's.

• Zorgvuldig in doelgroepenbeleid.

• Ervaren met vrijwilligersbeleid en -management.

• Bekend met actuele ontwikkelingen rondom volwasseneducatie.

 

Van sommige boeken moet men alleen
maar proeven, andere kan men verslinden en maar enkele moet men kauwen en verteren.

 

 

Francis Bacon

Projectleider, programmamaker en spreker